2007-12-07

Gazebo


Gazebo, originally uploaded by Chris1051.

Great shot of a Gazebo at Opryland

No comments: